Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-178
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   10.08.2010
Gazeta Zyrtare: 76/2010