Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-172
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   31.05.2010
Gazeta Zyrtare: 70/2010