Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-197
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   20.05.2010
Gazeta Zyrtare: 69/2010