Lloji i aktit: Aktvendime
Numri i aktit: GJTHPJ-D.KLI-C.nr.159/15-AKV
Institucioni Gjykata Themelore e Pejë - Dega në Klinë
Data e publikimit:   04.02.2020