Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-153
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   29.03.2010
Gazeta Zyrtare: 67/2010