Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.R.B-180/2020-NJT
Institucioni Noter. Ramadan Bunjaku
Skaduar
Data e publikimit:   28.01.2020