Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: NTR-03/2020-NJT
Institucioni Noter. Bedri Godanci
Skaduar
Data e publikimit:   28.01.2020