Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.M-01/2020-NJT
Institucioni Noter. Arben Mustafa
Skaduar
Data e publikimit:   28.01.2020