Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.I.A-004/2020-NJT
Institucioni Noter. Islam Azemi
Skaduar
Data e publikimit:   28.01.2020