Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.M-04/2020-NJT
Institucioni Noter. Hevzi Murseli
Skaduar
Data e publikimit:   28.01.2020