Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.I.A-22-NJT
Institucioni Noter. Ilmi Ademi
Skaduar
Data e publikimit:   28.01.2020