Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-138
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   10.08.2009
Gazeta Zyrtare: 58/2009