Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-119
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   10.07.2009
Gazeta Zyrtare: 55/2009