Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-024
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   06.04.2009
Gazeta Zyrtare: 50/2009