Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-016
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   25.03.2009
Gazeta Zyrtare: 49/2009