Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-027
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   25.01.2009
Gazeta Zyrtare: 47/2009