Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: NTR-001/2020-NJT
Institucioni Noter. Merita Kostanica
Skaduar
Data e publikimit:   14.01.2020