Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.E.U-007/2020-NJT
Institucioni Noter. Ermira Uka - Gashi
Skaduar
Data e publikimit:   14.01.2020