Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.Sh-01/2020-NJT
Institucioni Noter. Arbena Shehu
Skaduar
Data e publikimit:   14.01.2020