Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.Y.M-02-NJT
Institucioni Noter. Ylli Mekaj
Skaduar
Data e publikimit:   14.01.2020