Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.F.T-7/2020-NJT
Institucioni Noter. Fatmir Tasholli
Skaduar
Data e publikimit:   14.01.2020