Lloji i aktit: Njoftime
Numri i aktit: GJTHPJ-D.KLI-CT.79/19-NJ
Institucioni Gjykata Themelore e Pejë - Dega në Klinë
Data e publikimit:   14.01.2020