Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.A-2/2020-NJT
Institucioni Noter. Hazir Ahmeti
Skaduar
Data e publikimit:   14.01.2020