Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-124
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   15.01.2009
Gazeta Zyrtare: 46/2009