Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-116
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   12.01.2009
Gazeta Zyrtare: 45/2009