Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-003
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   22.12.2008
Gazeta Zyrtare: 44/2008