Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 02/L-109
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   15.10.2008
Gazeta Zyrtare: 40/2008