Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 02/L-123
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.10.2008
Gazeta Zyrtare: 39/2008