Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 02/L-96
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   10.09.2008
Gazeta Zyrtare: 37/2008