Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.B.I-180/2019-NJT
Institucioni Noter. Behar Idrizi
Skaduar
Data e publikimit:   02.12.2019