Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.N.RR-68/2019-NJT
Institucioni Noter. Naim Rrecaj
Skaduar
Data e publikimit:   02.12.2019