Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: GJTH.PJ-T.nr.46/2019-NJT
Institucioni Gjykata Themelore e Pejës
Skaduar
Data e publikimit:   02.12.2019