Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.S-119/19-NJT
Institucioni Noter. Arber Sadiku
Skaduar
Data e publikimit:   29.11.2019