Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.U.M-96-NJT
Institucioni Noter. Usref Maznikar
Skaduar
Data e publikimit:   29.11.2019