Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-035
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   04.06.2008
Gazeta Zyrtare: 28/2008