Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 03/L-036
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   02.06.2008
Gazeta Zyrtare: 26/2008