Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MMPH-10/19-UA
Institucioni Ministria e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Fusha e Acquis të BE-së: Mjedisi,
I shfuqizuar
Data e publikimit:   22.11.2019