Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 02/L-68
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.05.2008
Gazeta Zyrtare: 24/2008