Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 02/L-25
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.04.2008
Gazeta Zyrtare: 23/2008