Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.S.V-114-NJT
Institucioni Noter. Sinan Visoka
Skaduar
Data e publikimit:   08.11.2019