Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.I.A-191-NJT
Institucioni Noter. Ilmi Ademi
Skaduar
Data e publikimit:   08.11.2019