Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.U.M-91-NJT
Institucioni Noter. Usref Maznikar
Skaduar
Data e publikimit:   08.11.2019