Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.B-19-NJT
Institucioni Noter. Aliriza Beshi
Skaduar
Data e publikimit:   08.11.2019