Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.E.N-39/2019-NJT
Institucioni Noter. Ekrem Nuhiu
Skaduar
Data e publikimit:   08.11.2019