Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.F.T-60/2019-NJT
Institucioni Noter. Fatmir Tasholli
Skaduar
Data e publikimit:   08.11.2019