Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.A-89/2019-NJT
Institucioni Noter. Aresim Avdijaj
Skaduar
Data e publikimit:   08.11.2019