Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 02/L-59
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   01.05.2007
Gazeta Zyrtare: 12/2007