Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 02/L-23
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   15.12.2006
Gazeta Zyrtare: 8/2006