Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.L.C-05-NJT
Institucioni Noter. Learte Cana
Skaduar
Data e publikimit:   09.10.2019