Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.R.B-114/2019-NJT
Institucioni Noter. Ramadan Bunjaku
Skaduar
Data e publikimit:   09.10.2019